S&D Invest Kerkon Administrator Te Pjeseve Ne Bashk - Tirane

Publikuar nga 0672044353 2017-06-20 14:44:22 from Shqipëria 107

Detajet e reklamës

Detyrat/ Pergjegjesite

Administratori duhet te nderrmarre kontrolle periodike per promblemet teknike dhe higjeno-sanitare, per gjendjen e prones e te objekteve ne bashkepronesi si sisteme ndricimi, ashensore, sistemet e mbrojtjes kundra zjarrit, pranine e insekteve dhe paraziteve dhe I veprimeve per te zhdukur demtimet e prones apo pranine e faktoreve qe mund te perbejne rrezik per epidemi dhe semundje te ndryshme. Te verifikoje dhe zgjidhe problemet dhe shqetesimet e ngritura nga departamenti i marketingut dhe ai inxhinierik. Te disiplinoje perdorimin e sendeve te perbashketa dhe cilesine e sherbimeve ne interest e perbashket, ne menyre qe te sigurohet perdorimi sa me I mire I mjediseve dhe sendeve te perbashketa. Te kryeje faturimin e sherbimeve te administrimit me korrektesi dhe pergjegjesi maksimale. Te kordinoje aktivitetet e ndertimit me ato te mirembajtjes. Te kete aftesi te pergatise raporte ne baze te shenimeve ditore te problemeve dhe ta paraqese ate te eprori ne cdo kohe ne baze te kontrolleve qe kryen cdo dite per zbatimin e rregullave te bashkejeteses. Te menaxhoje e zgjidhe problemeve te ndryshme te dala gjate punes, si ato te marredhenieve mes klienteve ashtu dhe ato te mirembajtjes dhe te raportoje per cdo zgjidhje te dhene. Te zbatoje vendimet e marra nga kompania, te karakterit disiplinor per zbatimin dhe mirefunksionimin e cdo elementi te rregullores se administrimit te pjeseve ne bashkepronesi. Te kete njohuri dhe aftesi baze per zgjidhjen e problemeve elektrike e hidraulike si dhe cdo teme tjeter qe ka lidhje me mbarevajtjen e mirembajtjes

Kualifikime/ Kerkesa:

Te kete mbaruar arsimin e mesem. Perben avantazh Arsimi i Larte
Te kete te pakten 5 vjet eksperienca te ngjashme
Te njohe zonen te cilen do te administroje
Te kete aftesi te mira komunikative.
Te jete mbi 40 vjec

  • Pagesa: 35,000

  • Kategoria: Oferta - ofroj vende pune

  • Qyteti: Tirane

  • Adresa:

  • Lexime: 489 here
  • Pozicioni: 0

  • Arsimi: 0

  • Mosha: 0 +10 vjec

Reklamë

h-tech.al

Reklamo tani ne unekerkoj.al Dergo Mail

Kërko

Kontakt