EKONOMIST/E

Publikuar nga lamarket.al: 2018-04-15 01:01:33 from Shqipëria 42

Detajet e reklamës

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
Regjistrimi ditor i veprimeve financiare të kompanisë
Lëshimi i faturave të shitjes sipas klientëve përkatës.
Rregjistrimi i porosive dhe i dokumentacioneve shoqëruese për çdo pako sipas destinacioneve përkatese.
Rregjistrimi dhe mirëmbajtja e librave të blerjes dhe të shitjes së Kompanisë.
Mirëmbajtja e inventarit të mallrave dhe të aseteve të kompanisë.
Mirëmbajtja e veprimeve të arkës dhe të bankës në bazë ditore.
Pregatitja e raporteve financiare dhe raportimi tek eprorët përkatës.

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA
Të ketë mbaruar arsimin e lartë për Ekonomi/Financë
Te ketë aftësi shumë të mira organizative
Të ketë njohuri shumë të mira të paketës office, kryesisht Excel.
Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e internetit.
Komunikim i mirë, aftesi analitike, fleksibilitet, menaxhim i stresit, dëshira dhe ambicie për t’u kualifikuar dhe rritur më tej në një ekip profesionistësh.
Njohuri të mira në programin financiar Alpha Web.

* Kandidatët me eksperienca të mëparshme kanë përparësi.
* Orari i punes: Me kohë të plotë
* Të interesuarit mund të dërgojnë CV në adresën e-mailit: info@lamarket.al me subjekt (APLIKIM PER EKONOMIST/E)
* Afati i dorëzimeve të CV-ve është deri më 30 Prill 2018.
* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.
Çmimi:

-

Komuna: Tiranë
Sektori : Të tjera

Reklamë

h-tech.al

Reklamo tani ne unekerkoj.al Dergo Mail

Kërko

Kontakt